עברית מסביב לעולם – Ivrit Misaviv La’olam

עברית מסביב לעולם – Ivrit Misaviv La’olam

Recommended for:

This site is recommended for children aged 3-7 to begin learning Hebrew in a fun, interactive and innovative way.

Playful Hybrid Hebrew Learning

The website offers links to interactive games and songs, as well as printable flashcards and reusable games.

עברית מסביב לעולם– תוכנית חדשה, דינמית ואינטראקטיבית
ללומדים צעירים (בני 7-3), המתחילים ללמוד עברית

Teacher Training (in Hebrew) on the launch of Ivrit Misaviv La’Olam:

Review עברית מסביב לעולם – Ivrit Misaviv La’olam.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Distribution type: digital interactive
Length of program: Courses

Related Curricula

UnitED has collated these resources and programs for the convenience of the Jewish Day School world. We do not guarantee the efficacy of any program. All due diligence is for the user to research and to be in direct contact with the provider.